Kathy Lanpher
Williams Trew
Phone: 214-215-1155
Email: kathy.lanpher@williamstrew.com
Web: www.WTLakeFront.com

2272 Sage Cir
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1046 Grandview Dr
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
405 Melbourne Trail
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1240 Waterfall Way
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
4733 Simmons Ln
Graham TX 76450
MLS No.: NTREIS TBD
 
1008 Waterfall Way
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1006 Possum Point
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
2020 The Ranch Rd
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
3301 Lavilla Rd
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
2033 Harbor Way
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1601 Falls Creek Dr
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1653 Scenic Dr. #202
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1017 Chapel Ridge Dr
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
3205 Hells Gate Loop
Strawn TX 76475
MLS No.: NTREIS TBD
 
1061 Paradise Point
Possum Kingdom Lake TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
2155 Century Oak Drive
Possum Kingdom Lake TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD