Kathy Lanpher
Williams Trew
214-215-1155
kathy.lanpher@williamstrew.com
www.WTLakeFront.com

3301 Lavilla Rd
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
2033 Harbor Way
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1601 Falls Creek Dr
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1653 Scenic Dr. #202
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1009 Possum Point
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
280 Bay Hill Drive
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
1017 Chapel Ridge Dr
Graford TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
3205 Hells Gate Loop
Strawn TX 76475
MLS No.: NTREIS TBD
 
1061 Paradise Point
Possum Kingdom Lake TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD
 
2155 Century Oak Drive
Possum Kingdom Lake TX 76449
MLS No.: NTREIS TBD